DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Stanovení a propočet optimálního řešení pro transport nákladu
Konzultace ohledně „Vnější ekonomické činnosti" (VED)
Konzultace týkající se celní legislativy zemí EU
Stanovení celní hodnoty, optimalizace celních poplatků
Předběžný propočet celních poplatků
Zastoupení zájmů klienta v celních institucích

PORADENSTVÍ

POJIŠTĚNÍ

Pomoc při pojištění proti nejrozmanitějším rizikům spojených s transportem a skladováním nákladů ve větších pojišťovacích společnostech
Kontrola a posouzení poškozeného nákladu při vzniku pojistné události
Poskytnutí údajů pojišťovací společnosti a příprava veškerých nutných podkladů
Dohled nad včasnou úhradou pojistných událostí
Konzultace ohledně všech druhů pojištění
Ověření pojistné smlouvy za účelem shody s obecně přijatými mezinárodními normami
Pomoc při pojištění proti nejrozmanitějším rizikům spojených s realizováním nestandardních transportů a převozu nadměrných nákladů

ÚPLNÝ SOUBOR SLUŽEB

ohledně celního odbavení nákladů
Vyřízení knížek TIR(Mezinárodní silniční doprava), nákladních listů CMR, vývozních prohlášení
Vyřízení tranzitních prohlášení
Vyřízení elektronických kopií knížek „MDP" v systému NCTS
Předání záloh přepravním společnostem
Systematizace sérií zboží podle kódů zboží, hmotnosti a ceny
Vydání nákladů do volného oběhu, směřujících na adresu příjemců
Konzultace týkající se otázek celní legislativy EU