REZORTNÍ PŘÍSTUPY

CHEMICKÝ PRŮMYSL

REZORTNÍ PŘÍSTUPY
ANTWERK předkládá široké spektrum služeb v oblasti převozu chemických nákladů:
  • produkce anorganické chemie (soli, kyseliny, včetně převozu kyseliny sírové převoz kyseliny solné)
  • polymery,plasty,fólie
  • syntetický kaučuk
  • technický uhlík (mour)
  • síra
  • pryž, gumárensko-technické produkty
  • změkčovadla a aditiva
  • laky, barvy a ostatní

Logistika v oblasti dovozu surovin a polotovarů, odvozu hotových a doplňkových produktů pro podniky odvětví.
Antwerk garantuje odvážení plánovaných objemů nákladů podle harmonogramu. Propracováváme individuální přepravní řešení, v souladu s normami a požadavky nákladu, a předkládáme diverzifikovaný vozový park (kryté vagóny, kontejnery, cisterny pro převoz kyseliny sírové), dovolující poskytovat komplexní služby, včetně dovozu surovin, odvozu hotových výrobků, technologických převozů.
Import a distribuce jednotlivých druhů výroby na teritoriu zemí Evropy, Ameriky a SNS.
ANTWERK garantuje organizaci železniční, námořní, letecké a silniční, a také multimodální přepravy domácích spotřebičů a elektroniky z Evropy, Severní Ameriky, Asie, Ruska a zemí SNS.