REZORTNÍ PŘÍSTUPY

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

REZORTNÍ PŘÍSTUPY
Logistická obsluha potravinářského odvětví představuje sama o sobě zvláštní zaměření, které potřebuje velkou zkušenost a porozumění výrobnímu procesu. Víme, že převážíme „živé peníze", které se nesmí pokazit. Víme, že převoz lihovin souvisí s velkým rizikem, spojeným nejen s křehkostí obalu. Víme, že logistika potravin potřebuje dodržování teplotního režimu a režimu udržování přesně stanovené vlhkosti. Doby dodání jsou kriticky důležité.
  • Maloobchod
  • Produkce alkoholu
  • Zemědělská produkce
  • Chlazené výrobky
  • Hluboce zmrazené výrobky
  • Síťová logistika

Antwerk maximálně přizpůsobí navržené řešení tak, aby co nejvíce vyhovovalo Vašim potřebám, reagovalo na specifika ročních období nebo na změny v objemu, a také na nepředvídané okolnosti během přepravy. ANTWERK vždy zaručuje kvalitní přepravu nákladu potravinářského průmyslu do místa určení odpovídajícím způsobem a v přesném čase. ANTWERK propracovává nejefektivnější logistická řešení pro obchodní společnosti, a také pro velkoobchodní dodavatele a firmy maloobchodního prodeje.
Společnost ANTWERK funguje v potravinářském průmyslu v následujících zaměřeních:
ANTWERK garantuje organizaci železniční, námořní, letecké a silniční, a také multimodální přepravy domácích spotřebičů a elektroniky z Evropy, Severní Ameriky, Asie, Ruska a zemí SNS.