KOMPLEXNÍ POJETÍ

KOMPLEXNÍ POJETÍ

Vysoce přesná logistika

ANTWERK poskytuje úplný komplex logistických a transportních služeb, nutných pro uskutečnění mezinárodní přepravy vysoce přesných a chemických nákladů, látek, včetně přepravy neohrožujících chemikálií, látek v různých agregátových stavech, nebezpečných materiálů. ANTWERK spolupracuje s rozmanitými chemickými koncerny a dodavateli surovin, věnuje zvláštní pozornost otázkám bezpečnosti, ochrany zdraví personálu a ochrany životního prostředí.

Technická průmyslová výroba vyžaduje rychlé a spolehlivé logistické řetězce, které spojují místa klíčové výroby jakéhokoliv odvětví s cestami distribuce po celém světě. Nezávisle na tom, jestli se nacházíte v počítačovém a elektronickém průmyslu nebo poskytujete služby v elektronické výrobě, my rozumíme Vašemu podnikání a Vašim potřebám.


Vysoce přesná logistika vyžaduje také:
 • Distribuční skladování
 • Konsolidace dodavatelů
 • Kontrolní věž
 • Přímý přístup na trh (D2M)
 • Poprodejní a reverzní logistika
 • Přirážka a odklad
 • Optimalizace SC
 • Operace související s TAPA
   Počítaje s mimořádně vysokou křehkostí technických produktů, propracovali jsme odvětvová řešení zaměřená na osvědčený řetězec dodávek. Každý den posuzujeme a zdokonalujeme trasy přepravy. Toto nastavení zaručuje nízkou úroveň rizika vzhledem ke krádeži nebo poškození Vašich hodnotných produktů s nedostižnou efektivností vstupu na trh.
   Po celém světě Vám pomáháme uplatňovat různé logistické zkušenosti, IT –nástroje a specializovaná nebo společná logistická řešení a platformy.