REZORTNÍ PŘÍSTUPY

REZORTNÍ PŘÍSTUPY

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

ANTWERK poskytuje celý komplex logistických a přepravních služeb, nutných pro uskutečňování mezinárodní přepravy domácích spotřebičů po celém světě.

ANTWERK pomáhá svým klientům zorganizovat nepřetržitou přepravu domácích spotřebičů a elektroniky bez ohledu na tržní situaci. Naše společnost organizuje nákladní přepravu různými druhy dopravy po zemích Evropy, SNS, Pobaltských zemích, Balkánu, Číně a jihovýchodní a Střední Asii. Naši zkušení zaměstnanci berou v úvahu potřeby Klienta a charakteristiky nákladu, sestavují optimální trasu dodávky a vyčíslují cenu přepravy domácích spotřebičů. Pro každou přepravu elektroniky se cena rozpočítává individuálně a je závislá na různých faktorech: objemu nákladu, trase přepravy, technických specifičnostech provedených nakládacích a vykládacích pracích atd.
Produkce HiTech-trhu patří do kategorie křehkých nákladů. Křehké náklady jsou náchylné k mechanickému poškození v procesu přepravy. Proto je do podmínek jejich přepravy závazně zařazeno přijetí vnitřních a vnějších opatření ochrany.

Využití železničních souprav je výhodné při přepravě na dlouhé vzdálenosti .Dodávka HiTech- zboží po železnici se uskutečňuje ve velkotonážních kontejnerech se zvýšenou nákladovou kapacitou a nosností. Zároveň železniční přeprava neumožňuje dodat zboží „ode dveří ke dveřím". Doručení domácích spotřebičů a spotřební elektroniky lodní dopravou umožňuje zkrátit dobu přepravy a snížit náklady na její organizaci. Letecká přeprava vyžaduje pro doručení drahou techniku, a také pro převoz velkých částí HiTech-produkce. Silniční doprava je univerzální, není závislá na harmonogramech letišť, přístavů a nádraží, což zaručuje operativní přepravu po flexibilních trasách.
ANTWERK garantuje organizaci železniční, námořní, letecké a silniční, a také multimodální přepravy domácích spotřebičů a elektroniky z Evropy, Severní Ameriky, Asie, Ruska a zemí SNS.