ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE

ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE

Logistyka magazynowa

Firma Аntwerk może występować jako wiarygodny partner w opracowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu rozwiązaniami logistyki magazynowej.
Nasi specjaliści w zakresie projektowania i zarządzania projektami opracowują wspólnie z Państwem najbardziej efektywne rozwiązanie dla zadań wejściowych i wyjściowych. Wśród naszych specjalistów znajdują się logistycy, inżynierowie ds. logistyki i inżynierowie IT, którzy mogą pomóc w dotarciu do najbardziej niezawodnych i konkurencyjnych rozwiązań. Polegamy także na zasobach ludzkich i doświadczeniu prawniczym w celu podtrzymania przemieszczania się pracowników od jednego do drugiego projektu, które mogą znajdować się w różnych krajach.


ANTWERK w imieniu klienta może zarządzać pełnym zakresem operacji logistycznych:
 • opakowanie jednorazowe opracowane zgodnie z charakterystykami technicznymi składników i ograniczeń produkcyjnych;
 • koordynacja strumieni kilku dostawców;
 • wspólne operacje ze wszystkimi przedsiębiorcami i dostawcami;
 • kontrola jakości;
 • oznakowanie i klimatyzacja;
 • widoczność zapasów w trybie czasu rzeczywistego;
 • kolejne strumienie, dostawa na linii Just In Time (JIT);
 • kolejność strumieni/ procesy KSK (Kundenspezifischer-Kabelbaum);
 • optymalizacja i zarządzanie operacjami celnymi.

    W celu zapewnienia dostępności produktów w punktach sprzedaży i dla klientów realizujemy specjalistyczne lub ogólne rozwiązania logistyczne dla optymalizacji Państwa kosztów:
    Odroczone zróżnicowanie;
    Przygotowanie zamówienia;
    Miejsce przechowywania;
    Odbiór i kontrola jakości;
    Optymalizacja i zarządzanie operacjami celnymi;
    Zarządzanie zapasami;
    Zarządzanie i przygotowywanie wysyłki.
    Pomagamy Państwu w zastosowaniu na terenie całego świata różnego rodzaju doświadczeznia logistycznego, narzędzi IT i specjalistycznych lub wspólnych rozwiązań logistycznych i platform.