ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA

ŽELEZNIČNÍMI KONTEJNERY

PŘEVÁŽÍME NÁKLADY ROZMANITÝCH PO ŽELEZNICI

Kusové zboží
Nadměrné a těžké zboží
Bezobalové a sypké náklady
Nebezpečné náklady

GEOGRAFIE ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVY

Rozvoz nadměrných nákladů železniční přepravou po Evropě, včetně Balkánu
Železniční přeprava nákladů do zemí SNS
Železniční nákladní přeprava po Rusku, včetně odlehlých oblastí země
Přeprava nákladů po železnici mezi zeměmi Evropy a Kavkazem
Přeprava nadměrných nákladů po železnici mezi zeměmi Evropy a Střední Asií
Železniční přeprava nákladů mezi Čínou, zeměmi Evropy a SNS
Železniční nákladní přeprava mezi Mongolskem, zeměmi Evropy a SNS

NAŠE NABÍDKA

Udržování přesně stanoveného teplotního režimu během železniční přepravy díky  využití vagónů udržujících stálou teplotu, izotermálních vagónů, chladírenských vagónů
Přeprava automobilů, techniky a zařízení, a také železniční přeprava nadměrných nákladů v přizpůsobených vagónech
Přeprava rychle se kazících nákladů po železnici
Přeprava rozměrných lehkých nákladů s objemem nad 120m3
Využití zrychlených vlaků a převoz zboží do velkých vzdáleností při zvýšené „osobní rychlosti"
Zákazníci sami dodají zboží na uvedené místo odbavení NEBO v souladu s Vaší objednávkou
Pokud se náklad odbavuje od odesílatele (door to door, door to station), tak musí být dodán za 5-7 dnů od odbavení
Při odbavení složených nákladů nesmí hmotnost jedné části nákladu převyšovat 2 tuny a délka 3 metry. V jiném případě se sazbě přizpůsobí zvýšený koeficient. Pokud je výška jedné části nákladu 2m a více, zpoplatňuje se výška 2,6m.Pokud je šířka jedné části nákladu 2m a více, zpoplatňuje se šířka 2,3m
Doručení nákladu na stanici odbavení musí být uskutečněno nejpozději 3 dny před odbavením vlaku
Celní odbavení, v případě potřeby, se musí uskutečnit nejpozději 2 dny před odbavením vlaku
Odesílatel nákladu poskytne dokumenty pro celní odbavení, a také vývozní povolení, nutná pro celní úkony importu/exportu
Nákladový prostor se kontroluje a potvrzuje před odbavením vlaku

PRAVIDLA REALIZACE

NÁKLADNÍ PŘEPRAVY PO ŽELEZNICI