NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ PŘEPRAVA

PŘEVÁŽÍME NÁSLEDUJÍCÍ NÁKLADY

surovou ropu
ropné produkty
produkty chemického průmyslu
zkapalněný plyn a jiné látky
suroviny
techniku
automobily
zvířata
a mnoho jiných nákladů
VYBEREME DRUH

PŘEPRAVY NÁKLADU NÁMOŘNÍ CESTOU

ISO - kontejnery různých rozměrů
Speciální kontejnery pro dodání různých typů nákladů (nadměrných, sypkých, bezobalových)
Kontejnery-cisterny (kontejner tank) pro dodání kapalných nákladů
Chladírenské kontejnery
Kontejnery vybavené pro dodávku automobilů, nevelkých sérií zboží, námořní přepravy nebezpečných nákladů atd
Kombinovaná schémata

GEOGRAFIE NÁKLADNÍ PŘEPRAVY

Nákladní přeprava námořní cestou mezi zeměmi Evropy, včetně Balkánu a skandinávských zemí
Přeprava nákladů po moři mezi zeměmi Evropy a SNS, včetně geograficky odlehlých oblastí Ruska
Námořní přeprava nadměrných nákladů mezi Kavkazem a různými regiony Evropy a SNS
Přeprava kapalných a bezobalových nákladů po moři mezi Tureckem a různými regiony Evropy a SNS
Nákladní přeprava námořní cestou mezi Čínou a různými regiony Evropy a SNS
Nákladní přeprava v severo-východním atlantickém regionu (ze zemí západní Evropy do zemí Severní a Jižní Ameriky, a také do zemí Afriky a Asie)
Nákladní přeprava v severo-západním atlantickém regionu (ze zemí Severní Ameriky do Evropy, Afriky, Austrálie)
Nákladní přeprava v asijském region (ze zemí Asie do různých zemí všech kontinentů)

NAŠE NABÍDKA

Přeprava nákladů námořní cestou "ode dveří ke dveřím", "z přístavu ke dveřím", "ze stanice ke dveřím"
Koordinace práce všech zúčastněných v každé etapě přepravy
Dohled nad neporušeným stavem a polohou kontejneru
Vyřízení průvodních a celních dokladů
Komplexní péče o náklady během procesu přepravy, včetně ošetření, skladování a přeložení zboží
Pronajímání námořní lodě a zastupování zájmů Klienta ve třetích institucích
COUNTER
157
PO CELÉM SVĚTĚ 157 PŘÍSTAVŮ
100
VE VÍCE NEŽ 100 ZEMÍCH PROVÁDÍME OPERACE SPOJENÉ S NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ PŘEPRAVOU
115
OKOLO 115 MIL. TUN PŘEPRAVENÉHO NÁKLADU